Gaxx
Vi skyddar dig
och din bostad!

|

169 kr/mån

Farmor på vift?Gaxxare är inte bara brottsavskräckande och ingripande väktare, samtliga är dessutom utbildade i säkerhetsförfaranden, akutsjukvård och HLR för vuxna/barn. Men mer än det så är vi i slutändan här för att hjälpa till, på vilket sätt vi än kan.

Hjälp till hands

  • Larma Gaxx vid akuta sjukfall/olycksfall, hotfulla situationer och annan överhängande eller omedelbar fara.
  • Larmknappen har koll på din position även om du rör dig, ända tills vi är framme.
  • Utryckningar och Larmknapp är helt gratis.

Varför Larmknappen?

  • Eftersom vi redan finns i närheten kommer vi ofta vara första på plats vid akuta situationer. Varje minut räknas och vi kan göra skillnad.
  • Vi är vana och tränade för akuta situationer, utbildade i akutmedicin och har frekvent kontakt med polis, ambulans samt 112.
  • Inget gaggande, vi är där på ett knapptryck.
Mobiltelefon med gaxx app

Inget är för stort eller för litet

  • Hjälpa hund, barn eller gammelfarmor på utflykt själva
  • Hälsa på dörrutbytare i semestertid
  • Starta ett hjärta

Samtliga av våra miljöbilar är utrustade med hjärtstartare, akutsjukvårds­utrustning och brandskydd.